UZUN KESME MAKARNA ÜRETİM HATTI

UZUN KESME MAKARNA ÜRETİM HATTI

Modüler sistem ve teknolojiye uygun olarak üretilen uzun kesme makarna üretim hattı ile uzun kesim makarnaların üretimi yapılmaktadır. Uzun kesme makarna hatlarında hammadde olarak; su, irmik veya un kullanılmaktadır. Hattın amacına uygun olarak tasarlanan ekipmanlar yardımı sayesinde, müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına uygun; farklı uzunluk ve kalınlıklarda spagetti makarna üretimini sağlamaktadır. Hattın yönetimi “PLC Kontrol Sistemi” ile sağlanır.

DOZAJ ve PRESS ÜNİTESİ

Hammaddenin sisteme ilk giriş yaptığı kısımdır. Dozajlama ünitesi ile iletilen hammaddeler burada bulunan mikser aracılığılıyla homojen bir karışım, eşit partiküller halinde elde edilir. İçerisinde bulunan vakum sistemi sayesinde; karışım içerisindeki hava molekülleri veya kabarcıkları vakumlanarak , en saf halde; doğal ve sarı renkte makarna hamuru elde edilir.

ANA HELEZON GRUBU

Bu grup kovan, 3 yapraklı helezon ve şanzuman grubundan oluşmaktadır. Mevcut kovan ile gruba girişi sağlanan belirli bir basınca sahip hamur, eşit bir şekilde; 3 yapraklı helezon aracılığıyla parçalanır ve hamurun düzgün bir şekilde bir sonraki üretim aşamasına geçişi sağlanır.

KESME ÜNİTESİ

Bu ünite uzun kesme hattına uygun olarak dikdörtgen olarak tasarlanmaktadır.İçerisinde kalıp ve disk şeklinde bıçak gurubunu barındırır. Kalıp ebatları, istenilen kapasiteye göre farklılık gösterir. Otomatik merkezleme özelliğine uygun tasarlanan bıçak grubu ile dikdörtgen kalıplar aracılığıyla istenilen özelliklerde, uzun kesilmiş makarna çeşitleri elde edilir.

ÖN KESME

Üretim hattının kapasitesine göre farklı ebatlarda üretilen; ön kesme ünitesi ile dikdörtgen kalıplardan, şekillendirilme işlemi tamamlanmış olan spagetti makarnaların son uzunluk ölçüleri belirlenir. Ayrıca ön kesme ünitesi sahip olduğu sistem sayesinde, spagetti kaybını önleyerek; geri dönüşüm için pres ünitesine yönlendirir.

ÖN KURUTMA ÜNİTESİ

Ön kurutma ünitesi, ıslak olarak gelen spagetti makarnanın yüzeyindeki sudan arınmasını sağlar ve uzun kesme makarnayı kurutma ünitesine hazırlar.

KURUTMA ÜNİTESİ

Uzun kesme makarna hatlarının kapasitelerine uygun olarak,birbirinden farklı etap ve kabinlerden oluşan bir tünel şeklinde dizayn edilir. Özel tasarım havalandırma sistemi ve hareket edebilen alüminyum askı sisteminden oluşmaktadır. Kurutma ünitesi tamamen dış ortamdan izole edilmiştir. Üretimin amacına uygun olarak gerekli olan tüm hava giriş ve çıkışları, üretim kalitesini artırmak için kontrol altında tutulur. Ön kurutma ünitesinden, hareketli alüminyum askılara aktarılan uzun kesme makarnalar; bulunduğu bölgeye göre, farklı sıcaklıklardaki ısı değerine sahip sıcak hava ile birlikte üretim amacına uygun olarak kurutulur.

ŞOKLAMA ÜNİTESİ

Bu ünite, kurutma ünitesinden aktarılan ; yüksek ısılı uzun makarnanın soğutması amacıyla kullanır. Dış ortamdan tamamen izole edilmiş, tek gövde ve farklı etap bölmelerine sahip bir yapıdan oluşmaktadır. İçerisinde bulunan hava sistemi ve hareketli alüminyum askı band sistemi ile şoklama ünitesinde makarna sıcaklığı 20 – 25 C 'ye düşürülür. Böylece uzun kesme makarna son halini alması için arka kesme ünitesine hazır hale getirilir. 

ARKA KESME ÜNİTESİ

Arka kesme ünitesi, alüminyum askılarla gelen makarnaları, askılardan çıkararak; dikey olarak konumlandırılmış, merkezi hareket sistemine sahip disk bıçaklar sayesinde istenilen uzunluklarda keser ve spagetti makarnayı paketleme işlemine hazır hale getirir.